Пулсът на OLDBG бие в унисон с ритъма на българския фолклор и световното културно наследство. С над десет годишната си история в продуцентската индустрия, нашата компания е доайен и с утвърден във времето характерен стил.

 

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 28.01.2021 г. със своя заповед Изпълнителният Директор на НАП стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по подадено заявление № BG16RFOP002-2.095-7031 от 28.01.2021 г., с бенефициент „СТАРАТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за „СТАРАТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като засегнато от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 5580,00 лв., които са предоставени  от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие при максимален интензитет – 100 % на безвъзмездната финансова помощ .

Общата продължителност на проекта е 3 (три) месеца.